داریوش صفاری در گفت‌وگو با ملایری ها با تکذیب تخلف تغییر روز برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ملایر اظهار داشت: در ابتدا قرار بود این انتخابات در روز چهارشنبه دوم دی‌ماه برگزار شود که به دلیل غیبت موجه دو نفر از اعضاء با نظر اعضای برگزارکننده، انتخابات به روز دوشنبه ششم دی ماه موکول شد.

وی با اشاره به برخی شایعات درباره این انتخابات بیان کرد: آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی به صراحت می گوید در صورت غیبت غیرموجه هر یک از منتخبین در جلسه تعیین سمت به تشخیص رئیس کمیسیون نظارت عدم حضور غیرموجه به عنوان انصراف تلقی شده و مطابق مقررات نفر علی البدل جایگرین می شود.

وی افزود: عدم حضور دو نفر از اعضاء در انتخابات روز چهارشنبه گذشته نیز به این دلایل موجه بوده که دعوت نامه کتبی به دست آنها نرسیده است و اگر عدم حضور این دو نفر را به عنوان انصراف تلقی می کردیم اتاق اصناف از حیث انتفاع خارج شده و مجبور بودیم دوباره انتخابات را برگزار کنیم.

صفاری گفت: با توجه به نظر اعضای برگزارکننده انتخابات تصمیم بر آن شد که انتخابات به روز دوشنبه ششم دی ماه موکول شود لذا اقدامی خلاف قانون نظام صنفی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات در روز دوشنبه بیان کرد: در این روز با حضور اعضاء انتخابات برگزار شد و علی رحیمی به عنوان رئیس اتاق اصناف، کاووس سلیمانی به عنوان نائب رئیس اول، محمدحسین مهرانفر به عنوان نائب رئیس دوم، احمد تیموری به عنوان خزانه دار و داود جعفری جوزانی به عنوان دبیر انتخاب شدند.

وی درپایان خاطرنشان کرد: اعضاء پس از صدور اعتبارنامه رسما کار خود را در سمت های انتخاب شده شروع می کنند.