به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان ملایر: جلسه انتخابات اعضای هیئت‌رئیسه  شورای شهرستان  ملایرروز چهارشنبه ۲۶/۸/۹۵ در صحن شورای برگزار و حاج رضا نوروزی به‌عنوان رئیس جدید شورای شهرستان  ملایر در سال چهارم  انتخاب شد.

آقای غلام عباسی به‌عنوان نائب رئیس، ععلی غفاری به‌عنوان خزانه‌دار وحاج علیحسین صادقی پور و اسداله سلیمی  به ترتیب به‌عنوان منشی و سخنگوی شورا انتخاب شدند.