به دنبال ادغام راهداری و پایانه حمل و نقل در کل کشور مهندس جواد نگاهداری به عنوان رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ملایر و مهندس علیرضا صارمی به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان منصوب شدند.گفتنی است؛ در سیستم جدید وظیفه ساخت راه بر عهده راه و شهرسازی و وظیفه بهره برداری و نگهداری از آن برعهده راهداری و حمل و نقل جاده ای است.