طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان، علیرضا صدرا به عنوان رییس آموزش و پرورش منطقه‌ی جوکار منصوب و از تلاش ها و خدمات ارزشمند و ارزنده‌ی آقای پورداود تقدیر شد.